جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابنی شمام در لغت نامه دهخدا

ابنی شمام

[اِ نَ شَ] (اِخ) دو رأس و قلهء کوه شمام.

کلمات مشابه