جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن یزداد در لغت نامه دهخدا

ابن یزداد

[اِ نُ يَ] (اِخ) ابوعبدالله محمد بن يزدادبن سويد. از نام پدر او آشکار است که او ايراني بوده است. ابن يزداد وزير مأمون خليفه، مترسل و شاعري بليغ است و از کتب او کتاب رسائل و کتاب ديوان شعر اوست. (از ابن النديم). و او را پسري است به نام عبدالله. رجوع به عبدالله بن محمد بن يزدادبن سويد شود.

کلمات مشابه