جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابنیر در لغت نامه دهخدا

ابنیر

[اَ] (اِخ) (پدر نور) پسر نير و برادرزاده و سردار طالوت اولين پادشاه يهود.

کلمات مشابه