جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابنیات در لغت نامه دهخدا

ابنیات

[اَ] (ع اِ) جِ ابنيه. ججِ بناء.

کلمات مشابه