جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابنی در لغت نامه دهخدا

ابنی

[اُ نا] (اِخ) نام موضعي به شام از سوي بلقاء و بعضي گفته اند نام قريه اي است بموته و آنرا يُبني نيز گويند.

کلمات مشابه