جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هیدبی در لغت نامه دهخدا

ابن هیدبی

[اِ نُ هَ دَ بي ي] (اِخ) شاعري است از عرب.

کلمات مشابه