جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هیثم در لغت نامه دهخدا

ابن هیثم

[اِ نُ هَ ثَ] (اِخ) طبيب مشهوري از مردم قرطبه. او را کتبي است در اغذيه و سموم و خواص ادويهء مفرده و در سال 455 ه . ق. درگذشته است. و اختلاف تاريخ دلالت دارد که او غير از ابن 9هيثم منجم سابق الذکر است. (از تاريخ اطباي عرب لُکلرک).

کلمات مشابه