جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هیان در لغت نامه دهخدا

ابن هیان

[اِ نُ هَيْ يا] (ع ص مرکب)فرومايه و ناکس از مردم. خسيس از ناس.بي سروپا. بي پدرومادر.

کلمات مشابه