جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هند در لغت نامه دهخدا

ابن هند

[اِ نُ هِ] (اِخ) کنيت عمروبن امرؤالقيس البدء.

کلمات مشابه