جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هلال در لغت نامه دهخدا

ابن هلال

[اِ نُ ؟] (اِخ) رجوع به ابونصر احمدبن هلال البکيل شود.

کلمات مشابه