جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هشام در لغت نامه دهخدا

ابن هشام

[اِ نُ هِ] (اِخ) عبدالملک بن هشام بن ايوب الحميري المعافري نحوي. اصل او از بصره و مولد او به مصر است. او راست: شرح و تهذيب سيرهء ابن اسحاق در احوال رسول و مغازي آن حضرت صلوات الله عليه و اين کتاب معروف به سيرهء ابن هشام است و ابوالقاسم سهيلي آنرا شرح کرده است و نيز او راست کتاب انساب حمير و ملوکها. وفات او به سال 218 و يا 213 ه . ق. به مصر بوده است.

کلمات مشابه