جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش خو در لغت نامه دهخدا

آتش خو

[تَ] (ص مرکب) آتش خوي. تندخوي.

کلمات مشابه