جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هزاردار هروی در لغت نامه دهخدا

ابن هزاردار هروی

[اِ نُ هَ دا رِ هَ رَ](اِخ) نام طبيبي ماهر و بزرگ از مردم هرات. (لکلرک ج1 ص281).

کلمات مشابه