جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هرون در لغت نامه دهخدا

ابن هرون

[اِ نُ ها] (اِخ) معروف به حفيدالمنجم. رجوع به بنومنجم شود.

کلمات مشابه