جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هرمه در لغت نامه دهخدا

ابن هرمه

[اِ نُ هَ رِ مَ] (اِخ) نام يکي از روات است.

کلمات مشابه