جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هرمه در لغت نامه دهخدا

ابن هرمه

[اِ نُ هَ مَ] (ع ص مرکب، اِ مرکب) فرزند بازپسين. ابن عجزه. ته تغاري.

کلمات مشابه