جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن هدیه در لغت نامه دهخدا

ابن هدیه

[اِ نُ ؟] (اِخ) او راست: تاريخ تلمسان. (کشف الظنون).

کلمات مشابه