جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش خانه در لغت نامه دهخدا

آتش خانه

[تَ نَ / نِ] (اِ مرکب) معبد آتش پرستان. آتشکده. آتشگاه. بيت النار. بيت النيران : و اين آتشخانه را که داريم و خورشيد را که داريم نه بدان داريم که گوئيم اين را پرستيم اما بجايگاه آن داريم که شما محراب داريد. (تاريخ سيستان). || مجموع سلاح آتشين از توپ و تفنگ و نظائر آن در فوجي از سپاهي. || آتشخانهء سماور و کشتي و راه آهن؛ قسمتي که آتش در آن است. و آتشخانهء تفنگ، درون لولهء آن است.

کلمات مشابه