جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابنه الکرم در لغت نامه دهخدا

ابنه الکرم

[اِ نَ تُلْ کَ] (ع اِ مرکب) دختر رز. مي. (مهذب الاسماء). باده.

کلمات مشابه