جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش خان در لغت نامه دهخدا

آتش خان

[تَ] (اِخ) نام يکي از بزرگان باستاني نصيريان يعني علي اللهيان. و او را خان آتش نيز گويند.

کلمات مشابه