جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابنه در لغت نامه دهخدا

ابنه

[اِ نَ] (ع اِ) دختر. بنت. ج، بنات.

کلمات مشابه