جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن وهجان در لغت نامه دهخدا

ابن وهجان

[اِ نُ ؟] (اِخ) او راست: کتاب تاريخ بصره. (کشف الظنون).

کلمات مشابه