جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابنون در لغت نامه دهخدا

ابنون

[اَ] (اِخ) دير ابنون و يا دير ابون، ديريست در جزيره و نزديک آن بنائي است بزرگ و در آن قبريست کلان و گويند قبر نوح عليه السلام است.

کلمات مشابه