جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ولاد در لغت نامه دهخدا

ابن ولاد

[اِ نُ وَلْ لا] (اِخ) ابوالعباس احمدبن محمد مصري. فقيه نحوي. او راست: کتاب المقصور و الممدود و کتاب الانتصار و در آن اقوال سيبويه را تأييد و آراء مبرد را تضعيف کرده. وفات او به سال 332 ه . ق. بوده است.

کلمات مشابه