جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن وکیع البنانی در لغت نامه دهخدا

ابن وکیع البنانی

[اِ نُ وَ ؟] (اِخ) نام يکي از متکلمين مجبره. (ابن النديم).

کلمات مشابه