جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش چرخان در لغت نامه دهخدا

آتش چرخان

[تَ چَ] (اِ مرکب) جواله. آتشگردان. آتش سرخ کن.

کلمات مشابه