جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبادیان در لغت نامه دهخدا

آبادیان

(اِخ) امتان مه آباد را گويند و آن نخستين پيغمبري بوده است که بعجم مبعوث شد و کتاب او را دساتير خوانند. (برهان).

کلمات مشابه