جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن وصیف صابی در لغت نامه دهخدا

ابن وصیف صابی

[اِ نُ وَ فِ] (اِخ)طبيبي از مردم بغداد، در نيمهء اول مائهء چهارم هجري. بيشتر شهرت او در امراض چشم و کحالي بوده است و مردم از بلاد بعيده براي فراگرفتن اين فن بنزد او مي شدند از جمله احمدبن يونس حراني و برادر او.

کلمات مشابه