جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ورقا در لغت نامه دهخدا

ابن ورقا

[اِ نُ وَ] (اِخ) ابوبکر محمد بن عبدالله بن ورقاء اودني بخاري. فقيه شافعي. او به نيشابور ميزيست و پس از آن به بخارا بازگشت و در آنجا به سال 385 ه . ق. درگذشت.

کلمات مشابه