جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن وردان در لغت نامه دهخدا

ابن وردان

[اِ نُ وَ] (ع اِ مرکب) سنگم. (مهذب الاسماء). سوسکه. (خلاص نطنزي). سوسک سرخ که بيشتر در حمامها و در بالوعه ها باشد. تذو. (مهذب الاسماء).

کلمات مشابه