جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش تاو در لغت نامه دهخدا

آتش تاو

[تَ] (نف مرکب) آتش تاب.

کلمات مشابه