جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش تاب در لغت نامه دهخدا

آتش تاب

[تَ] (نف مرکب) گلخني. تون تاب.

کلمات مشابه