جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نوبخت در لغت نامه دهخدا

ابن نوبخت

[اِ نُ نَ بَ] (اِخ) ابوالحسن علي بن احمد. رجوع به آل نوبخت شود.

کلمات مشابه