جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نما در لغت نامه دهخدا

ابن نما

[اِ نُ نَ] (اِخ) نجيب الدين ابوابراهيم محمد بن جعفربن محمد بن نماي حلي ربعي. فقيه شيعي. او شاگرد ابن ادريس و استاد محقق صاحب شرايع است. وفات او به 645 ه . ق. بوده است.

کلمات مشابه