جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نما در لغت نامه دهخدا

ابن نما

[اِ نُ نَ] (اِخ) نجم الدين جعفربن محمد فرزند نجيب الدين ابوابراهيم محمد. فقيه و محدث. او راست: کتاب مثيرالاحزان و کتابي در اخبار مختاربن ابي عبيدهء ثقفي.

کلمات مشابه