جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نقیب در لغت نامه دهخدا

ابن نقیب

[اِ نُ نَ] (اِخ) جمال الدين ابوعبدالله محمد بن سليمان. اصلاً ايراني از مردم بلخ. وي در بيت المقدس پرورش يافت و سپس چندي به مصر در مدرسهء عاشوريه تدريس داشت. و او را تفسيري است کبير مشتمل بر لغات و قراآت و اسباب نزول و جز آن. مولد او به سال 611 ه . ق. و وفات در 698 بوده است.

کلمات مشابه