جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نقیب در لغت نامه دهخدا

ابن نقیب

[اِ نُ نَ] (اِخ) ناصرالدين حسن بن شاور نفيسي. اديب و شاعر مصري. او راست: کتاب منازل الاحباب و منازه الالباب در دو مجلد. وفات او687 ه . ق. بوده است.

کلمات مشابه