جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتشت در لغت نامه دهخدا

آتشت

[تِ] (اِخ) نام محلي ميان قلعهء منديش و کوهتيز به نزديک ي کوژ.

کلمات مشابه