جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نقطه در لغت نامه دهخدا

ابن نقطه

[اِ نُ نُ طَ] (اِخ) کنيت ابوزيد مترجم است. رجوع به ابوزيدبن نقطه شود.

کلمات مشابه