جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نفی در لغت نامه دهخدا

ابن نفی

[اِ نُ نَ في ي] (ع ص مرکب، اِ مرکب) آنکه او را پدر از خانه برانده است.

کلمات مشابه