جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نعش در لغت نامه دهخدا

ابن نعش

[اِ نُ نَ] (اِخ) هر يک از سه ستارهء دب اکبر و اصغر و مجموع آنها را بنات النعش گويند.

کلمات مشابه