جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نصوح فارسی در لغت نامه دهخدا

ابن نصوح فارسی

[اِ نُ نَ حِ] (اِخ)شاعري از مردم شيراز و از بزرگ زادگان فارس، بروزگار سلطان ابوسعيدخان و ده نامهء او که به نام خواجه غياث الدين محمد بن رشيد وزير کرده مشهور است.

کلمات مشابه