جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نصر در لغت نامه دهخدا

ابن نصر

[اِ نُ نَ] (اِخ) ابوعلي حسن بن علي عبدي ملقب به همام. شاعري شيعي از مردم واسط. در دمشق و گاهي بغداد اقامت داشت و بعض بزرگان وقت را مدح مي گفت و سپس بخدمت امجد فرمانرواي بعلبک پيوست. وفات او به سال 596 ه . ق. بوده است.

کلمات مشابه