جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش پیکر در لغت نامه دهخدا

آتش پیکر

[تَ پَ / پِ کَ] (اِ مرکب)مجازاً، شيطان و جن.

کلمات مشابه