جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نجیه در لغت نامه دهخدا

ابن نجیه

[اِ نُ نُ جَيْ يَ] (اِخ) علي بن نجا. واعظ مشهور. او از علماي حنبليان است.

کلمات مشابه