جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نجیه در لغت نامه دهخدا

ابن نجیه

[اِ نُ ؟] (اِخ) از شاگردان ابوالربيع حامدبن علي. يکي از صُنّاعِ آلات فلکيه. (ابن النديم).

کلمات مشابه