جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن نجار در لغت نامه دهخدا

ابن نجار

[اِ نُ نَجْ جا] (اِخ) ابراهيم بن سليمان. شاعر و اديب و محدث. مولد به دمشق به سال 590 ه . ق. او بحلب و بغداد و اسکندريه رفت و مدتي کاتب امجد صاحب حلب و چندي نقيب الاشراف اسکندريه بود. اشعار و رسائلي ازو مانده است.

کلمات مشابه