جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش پرستی در لغت نامه دهخدا

آتش پرستی

[تَ پَ رَ] (حامص مرکب)فعل آتش پرست. || دين آتش پرست :
چو شب رفت و بر دشت پستي گرفت
هوا چون مغ آتش پرستي گرفت...عنصري.

کلمات مشابه