جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ناقیا در لغت نامه دهخدا

ابن ناقیا

[اِ نُ] (اِخ) ابوالقاسم عبدالله بن محمد بغدادي. اديب و لغوي. او ديوان رسائل و انشاآت و اشعار و چند مقاله دارد.کتاب الجمان في تشبيهات القرآن از تأليفات اوست و کتاب اغاني را نيز مختصر کرده. مولد او به سال 410 ه . ق. و وفات در 485 بوده است.

کلمات مشابه