جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مهرویه در لغت نامه دهخدا

ابن مهرویه

[اِ نُ مَ يَ] (اِخ) ابوعبدالله خولاني. از کتب اوست: کتاب الخيل السوابق. (ابن النديم).

کلمات مشابه